Mitä ovat ”räätälöidyt” nettisivut?

Tämä kysymys tulee varmasti monelle mieleen käytännön tasolla. Räätälöityjen nettisivujen ero moneen muuhun ratkaisuun on se, että nettisivut räätälöidään nimenomaan asiakkaan tarpeisiin jokaista elementtiä myöten. Itse pyrin välttämään kaikkia ratkaisuja jotka rajaavat mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa sivu vapaasti, mikä mahdollistaa sen että jokainen osa sivujen kokonaisuutta voidaan suunnitella parasta lopputulosta silmällä pitäen.

Nettisivujen tekemiseen on monia tapoja, esimerkiksi kotisivukoneet ja erilaisten osittain valmiiden ratkaisujen käyttäminen (muun muassa valmiin ulkoasupohjan käyttäminen). Itse mielelläni koodaan (ohjelmoin) nettisivut mahdollisimman pitkälle, jotta saan aikaan mahdollisimman uniikin ja asiakaslähtöisen ratkaisun.

Räätälöidyn nettisivun käsitteen voisi tiivistää niin, että räätälöity sivusto rakennetaan mahdollisimman harkituksi kokonaisuudeksi jokaista yksityiskohtaa myöten, kun taas muissa ratkaisuissa yritetään nopeuttaa ja helpottaa sivujen tekemistä käyttämällä enemmän valmiita työkaluja. Usein tämä valitettavasti tapahtuu lopputuloksen kustannuksella, sillä valitettavan moni näistä työkaluista asettaa erityyppisiä teknisiä rajoitteita.

Havainnollistavana esimerkkinä, jos asiakas X haluaa muuttaa sivuston valikon rakennetta, voi käydä niin että käytössä oleva työkalu ei tue asiakas X:n toivomaa toteutusta. Täysin räätälöidyssä ratkaisussa tätä ongelmaa ei tule vastaan niin kauan kuin asiakas X:n toive on mahdollista toteuttaa nettiselainteknologian puitteissa. Eli jos asiakas X on nähnyt haluamansa toteutuksen (tai vastaavaanlaisen) yhdelläkään muulla nettisivulla, on se mahdollista toteuttaa loppuun asti räätälöidyssä ratkaisussa.