Viimeinen hetki pelastaa Lohjan sote-palveluiden hyvä toimivuus


Julkaistu lokakuu 28, 2016

Kirjoitus on yhteiskirjoitus vaalipäällikköni Veikko Simpasen kanssa.

Mikäli Pääministeri Sipilän hallitus ja hallituspuolueet vastoin monien asiantuntijoiden näkemyksiä siirtävät sosiaali- ja terveystoimen palveluista päättämisen, järjestämisen sekä tuottamisen pois kunnilta maakunnalle, merkitsee tämä erittäin suurta muutosta myös Lohjan kaupungille ja lohjalaisille. Sipilän hallituksen aikataulun ja suunnitelman mukaan Lohja ja lohjalaiset eivät voisi enää päättää itse omista sosiaali- ja terveyspalveluista 2019 alun jälkeen.
Sipilän hallituksen lakiesityksen mukaan päätösvalta lohjalaisten sote – palveluista siirtyisi 1.1.2019 Uudenmaan maakunnalle. Ylintä valtaa maakunnassa käyttäisi tällöin 28.1.2018 valittava maakuntavaltuusto. Vaalissa koko Uusimaa mukaan lukien suuret kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa olisi esityksen mukaan yksi vaalipiiri. Maakuntavaltuustojen vaalit toteutetaan lakiesityksen mukaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina vaaleina, joissa vaaleissa kaikilla koko maakunnan äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään kuntakohtaisia tai alueellisia kiintiöitä ei ole. Toisin sanoen on jopa mahdollista, että pienestä kunnasta ei valita yhtäkään edustajaa.
Mielestämme on suuri vaara, että 1,6 miljoonan asukkaan maakunnassa lohjalaisten vaikutusvalta 99 jäsenen valtuustossa jää vähäiseksi.  Myös maakuntavaltuuston valta on rajoitettu, sillä hallituksen lakiesityksen mukaan valtiovalta määrää Uudenmaankin maakunnan rahoituksen ja leikkaa rahoitusta vuosittain tavoiteltujen säästöjen toteuttamiseksi. Lisäksi valtio käyttää lakiesityksen mukaan ohjausvaltaa maakuntiin.

Näemme lohjalaisten kannalta välttämättömänä ja viisaana politiikkana nyt tässä tilanteessa Lohjan oman päätösvallan menettämisen uhatessa 2019, järkevänä poistaa vuosien 2017 ja 2018 aikana kaikki Lohjan väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja hyvää hoidon ja hoivan laatua haittaavat puutteet ja epäkohdat.
Jos näin ei tehdä nyt, lohjalaiset jäävät moniksi vuosiksi kärsimään laadultaan heikoista ja riittämättömistä sekä edelleen huononevista maakunnan järjestämistä palveluista.

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan lakiesityksen mukaan Lohjalle itselleen jäisi kuitenkin edelleen tehtäväksi oman väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuten nykyisinkin.
Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan henkilöstön siirtyessä pois Lohjan palveluksesta ja maakunnan alaisuuteen sekä maakunnan johdettavaksi, tarvitaan mielestämme Lohjan kaupungissa uusi poikkihallinnollinen organisointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Muuten ei voida onnistua tässä Lohjan asukkaiden toivomalla tavalla.

Ehdotamme tehokasta uutta toimintatapaa tässä muutostilanteessa lohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Esitämme, että jo 2017 alkaen valtuustokausittain valtuusto päättää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoiteohjelmasta ja edistymisen mittaamistavoista. Kun lisäksi ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia projekteja sekä hankkeita muodostamaan ja ohjaamaan valtuusto asettaa poliittisten päättäjien ja eri toimialojen johtavassa asemassa olevien virkamiesten muodostaman poikkihallinnollisen ohjausryhmän, uskomme tällaisella ohjelmajohtamisen toimintatavalla saavutettavan valtuuston asettamia tavoitteita lohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistymisessä.